Informacje kontaktowe


Przejdź do maps.google.com

  • NUMER NIP 8392786470
  • Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000060743
  • W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
  • Kapitał Zakładowy 5.374.400 zł

AJ Furniture Factory / AJ Fabryka Mebli
ul. Przemysłowa 15
76-200 Redzikowo, Polska